Nummers

Nummer-1 (januari 2020)

In dit eerste nummer presenteren we drie artikelen over onderzoek naar de didactiek van de mens- en maatschappijvakken.

In het artikel Objecten in perspectief: vragen in het museum als opening voor het bespreken van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles delen Albert Logtenberg, Pieter de Bruijn, Timo Epping, Guido Goijens en Geerte Savenije hun ervaringen met het gebruik van erfgoedobjecten als instrument om les te geven over gevoelige onderwerpen.

Leen Alaerts en Hannelore Verstappen geven in Burgerschap en duurzaamheid. Hoe effectief werken rond deze competenties? hun perspectieven op wereldburgerschap vanuit de Vlaamse onderwijscontext.

Hoe een simulatie kan bijdragen tot het innemen van historische perspectieven beschrijven Koos Sikkema, Laurin Thole, Tim Huijgen en Albert Logtenberg  in “Hij kon al die dingen in eerste instantie niet weten.” Een onderzoek naar het nemen van een historisch perspectief door middel van simulatie.

Naast deze verslagen van vakdidactisch onderzoek bevat de eerste Dimensies twee rubrieken: een Signalement van vakdidactisch onderzoek van buiten het Nederlandse taalgebied en Uitgelicht, een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling recente publicaties door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften.

Download nummer 1 van Dimensies - januari 2020 (pdf)