Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool (nr. 2 okt 2020)

Inspirerende didactische aanpakken uit internationaal onderzoek

In het primair onderwijs worden aardrijkskunde en geschiedenis gegeven in het kader van de kerndoelen die zijn gericht op “orientatie op jezelf en de wereld”. Doel van aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs is het aanbrengen van historisch en geografisch besef dat bestaat uit historische en geografische kennis, historische en geografische vaardigheden en historische en geografische interesse. Hóe je kennis, vaardigheden en interesse overbrengt in het primair onderwijs – specifiek voor aardrijkskunde en geschiedenis – onderzochten we door middel van een internationaal georiënteerde review. We laten vijf didactische aanpakken zien die succesvol kunnen zijn in het primair onderwijs: omgevingsonderwijs, leren door doen, begeleid onderzoekend leren, taalgericht vakonderwijs en de inzet  van vakspecifieke leermiddelen en geven concrete voorbeelden van hoe deze didactische aanpakken kunnen worden ingezet in het primair, maar wellicht ook voortgezet onderwijs.

Kernwoorden: primair onderwijs, review, historische besef, geografisch besef

Carla van Boxtel (hoogleraar Vakdidactiek geschiedenis, Universiteit van Amsterdam)
Tine Béneker (hoogleraar Geography & Education, Universiteit Utrecht)
Tessa de Leur (lerarenopleider geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam)
Anna Smits (docent Sociale Geografie, Universiteit Utrecht)

Download ‘Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool’ – dimensies nr2 okt 2020 (pdf)