Dimensies – home

Dimensies gaat door! Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief.
Nummer 4 van Dimensies gaat een special worden met als thema 'kritisch denken'. We verwachten dat dit nummer begin 2022 zal verschijnen.

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Nieuw - Het september-nummer van Dimensies staat online!

Als redactie presenteren we in deze 3e editie van Dimensies verschillende bijdragen die inzicht geven in de didactiek van onze gammavakken en in welk opzicht we van elkaar kunnen leren.

Het eerste artikel Regionaal begrepen bespreekt de kansen en uitdagingen die er bij het vak geschiedenis liggen als een historisch tijdvak in de bovenbouw van het vwo regionaal wordt ingevuld. Het artikel van Iris van den Brand en Tim Huijgen toont dat leerlingen de regionaal ingevulde lessenserie in het algemeen waardeerden, maar dat er grote individuele verschillen in waardering zijn waar te nemen. Het eindigt daarom met een belangrijke aanbeveling voor docenten die deze aanpak in praktijk willen brengen.

Het tweede artikel Omgaan met verschillen behandelt een onderwerp dat elke docent dagelijks ervaart bij de voorbereiding en uitvoering van een les: het leren omgaan met diversiteit en verschillen. Vanuit de contacttheorie kan worden verondersteld dat contact tussen leden van verschillende sociale groepen vooroordelen en discriminatie kan verminderen. Hoe doe je dat als docent in een homogene onderwijsomgeving? Jan van den Dijssel en Hessel Nieuwelink laten op basis van interviews met  mbo-docenten en mbo-studenten burgerschap zien welke werkvormen hiervoor het meest effectief zijn.

In het derde artikel Instructie én probleemoplossende taak, maar wat komt eerst? beschrijven Marieke Pieters, Kim Dekeyzer en Annelies Raes een onderzoek dat is uitgevoerd bij leerlingen van het 6de jaar secundair onderwijs in Vlaanderen binnen het vak aardrijkskunde. Zij staan stil bij de vraag: Moet je als docent de leerlingen eerst instructie geven en dan aan het werk zetten met een probleemoplossende taak óf moet je juist starten met de probleemoplossende taak gevolgd door instructie?

In de rubriek Wat een idee laten historici Anke Hartsuiker, Tim Huijgen en Rina Knoeff zien hoe in deze tijd de veerkracht van leerlingen in de bovenbouw van het vmbo kan worden vergroot: in een aantal lesmodulen vergelijken zij het omgaan met pandemieën in het verleden met het omgaan met Corona in onze tijd.

In de rubriek Signalement vertelt Roel Grol hoe hij en enkele collega’s hun studenten bij de HAN ondersteunden in hun ontwikkeling van de vakdidactische bekwaamheid bij het werkplekleren. Uit de gesprekken met de studenten blijkt een grote variëteit aan werkplekpraktijken en van vormen van begeleiding.

Wij hopen dat u veel inspiratie en nieuwe inzichten opdoet tijdens het lezen van deze derde editie van Dimensies. Aan het volgende nummer wordt al hard gewerkt en deze wordt begin 2022 verwacht. Dimensies 4 zal een themanummer zijn over ‘kritisch denken’.

Download nummer 3 van Dimensies - september 2021 (pdf)

Blog
Hoofdredacteur van Dimensies, klinkt goed, niet? Ik ben het met enorm veel plezier geweest, maar nu neem ik afscheid. “Mijn” Dimensies heeft z’n eerste stapjes gezet en is nóg beter ontvangen dan ik had durven dromen. Tessa de Leur neemt afscheid en kijkt terug met trots.

Blog - Afscheid met trots - Tessa de leur (sep 2021)

Dimensies is een vrij toegankelijk Nederlandstalig tijdschrift over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken. Het tijdschrift is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

De redactie van Dimensies roept op tot bijdragen.
Wij verwelkomen op theorie of empirie gebaseerde artikelen over onderzoek naar de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Hiernaast hebben we ruimte voor beschrijvingen van (onderzochte) vernieuwende en potentieel interessante lesideeën op het gebied van de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Klik voor de auteursinstructies - voor vragen en bijdragen stuur een email naar redactie@dimensies.nu

Wat een idee
In de rubriek 'Wat een idee' willen we lessen plaatsen die ofwel gebaseerd zijn op inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek, of in het kader van een wetenschappelijke studie zijn onderzocht. Heb jij zo’n les? Neem dan contact op met de redactie.