Dimensies – home

Nummer 3 van Dimensies in aantocht
Het volgende nummer van Dimensies is in de maak met vier nieuwe artikelen over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken. De verwachte verschijningsdatum is september.

Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld je dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief via dimensies.nu/nieuwsbrief. Je ontvangt dan een email bij verschijning van elk volgend nummer.

Call voor artikelen over 'kritisch denken'
Nummer 4 van Dimensies gaat een special worden met als thema 'kritisch denken'. We zijn op zoek naar auteurs die aan dit nummer een bijdrage willen leveren. De sluitingsdatum voor copy is 1 oktober 2021.

Meer weten? Download de uitgebreide oproep als PDF of stuur een email naar de redactie via redactie@dimensies.nu

Het tweede nummer van Dimensies staat online

In dit tweede nummer presenteren we drie verslagen van onderzoek naar didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.

Het eerste artikel Leren schrijven bij geschiedenis is een verslag van een praktijkonderzoek naar het verbeteren van de schrijfvaardigheid van havo-leerlingen bij historisch redeneren. Leerlingen vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven, maar door het geven van vakspecifieke schrijfinstructies blijkt de kwaliteit van de door leerlingen geschreven teksten te verbeteren, zo laten Jannet van Drie, Tanja Janssen, Arie Westerhout en Talita Groenendijk zien.

Het tweede artikel “Ik denk dat ik nu meer snap dat ik het echt nodig heb” gaat over de ontwikkeling en functie van vakdidactische kennis bij HBO-bachelorstudenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde. Eefje Smit en Hanneke Tuithof laten met behulp van het concept Pedagogical Content Knowledge zien dat studenten vooral leren op de werkplek, van vakdidactische cursussen en van voorbeelden van de lerarenopleiders.

Het derde artikel, Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool, betreft een internationaal georiënteerde literatuurstudie naar het onderwijzen van geografische en historische kennis en vaardigheden in het primair onderwijs. De auteurs Carla van Boxtel, Tine Béneker, Tessa de Leur en Anna Smits presenteren algemene sleutels voor krachtige didactische aanpakken en inspirerende voorbeelden die ook bruikbaar zijn voor de andere mens- en maatschappijvakken.

Naast deze verslagen van vakdidactisch onderzoek bevat de tweede Dimensies de volgende rubrieken:

In het Signalement wordt door Annelies Raes een vraag besproken waar veel docenten, leerlingen en scholen nu tegen aan lopen: hoe geven we zinvol digitaal onderwijs?
In Wat een idee presenteren Daniel Bonders en Mathijs Booden een les-idee over het motiveren van leerlingen bij het vak aardrijkskunde door middel van ‘educatieve escape-rooms’
In Uitgelicht is een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling te vinden van recente publicaties door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften.

Download nummer 2 van Dimensies - oktober 2020 (pdf)

Blog
Bij de Mens-en Maatschappijvakken leren leerlingen kijken vanuit verschillende dimensies, althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Emeritus hoogleraar onderwijsgeografie Joop van der Schee pleit in dit nieuwe blog voor minder feiten en begrippen en meer diepgang.

Blog – Meer diepgang – Joop van der Schee (september 2020)

Dimensies is een vrij toegankelijk Nederlandstalig tijdschrift over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken. Het tijdschrift is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

De redactie van Dimensies roept op tot bijdragen.
Wij verwelkomen op theorie of empirie gebaseerde artikelen over onderzoek naar de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Hiernaast hebben we ruimte voor beschrijvingen van (onderzochte) vernieuwende en potentieel interessante lesideeën op het gebied van de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Klik voor de auteursinstructies - voor vragen en bijdragen stuur een email naar redactie@dimensies.nu

Wat een idee
In de rubriek 'Wat een idee' willen we lessen plaatsen die ofwel gebaseerd zijn op inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek, of in het kader van een wetenschappelijke studie zijn onderzocht. Heb jij zo’n les? Neem dan contact op met de redactie.