Over Dimensies

Dimensies is een online vrij toegankelijk tijdschrift voor Nederlandstalige artikelen over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken.

Dimensies is peer-reviewed en bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO (secundair onderwijs), vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO (professionele bachelor en educatieve master).

Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM).

De redactie van Dimensies ziet er als volgt uit:

Hoofdredactie

 • Jefta Bego (lerarenopleider maatschappijleer, Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
 • Wouter Smets (didacticus mens- en maatschappijvakken, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen) 
 • Hanneke Tuithof (vakdidacticus geschiedenis, Universiteit Utrecht en hoofddocent gammadidactiek lectoraat Curriculumvraagstukken funderend onderwijs, Hogeschool Utrecht)
 • Hans Wessels  (voormalig vakdidacticus filosofie en lerarenopleider, Universiteit Utrecht en voormalig toetsdeskundige, Cito, Arnhem)

Redactie

 • Mathijs Booden (vakdidacticus aardrijkskunde, Universiteit van Amsterdam)
 • Errol Ertugruloglu (docent maatschappijleer Wolfert Tweetalig, Rotterdam en onderzoeker, ICLON, Universiteit Leiden)
 • Ingrid Faas (lerarenopleider maatschappijleer, Hogeschool van Amsterdam)
 • Roel Grol (lerarenopleider economie, HAN University of Applied Sciences)
 • Tim Huijgen (vakdidacticus geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Karel van Nieuwenhuyse (hoofddocent specifieke lerarenopleiding, faculteit letteren, Katholieke Universiteit Leuven)
 • Sabine Schipper (docent geschiedenis en maatschappijleer, Kalsbeek College, Woerden)
 • Alderik Visser (curriculumontwikkelaar SLO)
 • Tessa de Leur (lerarenopleider geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam)
 • Naïma Lafrarchi (didacticus geschiedenis en levensbeschouwing, lerarenopleider geschiedenis, Universiteit Gent) 

Vormgeving: Toewan – grafische communicatie, Amsterdam

Projectleiding: Carla van Boxtel (hoogleraar vakdidactiek, in het bijzonder geschiedenisonderwijs, Universiteit van Amsterdam en coördinerend projectleider Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken)

Contact: redactie@dimensies.nu

Lees verder voor de auteursinstructies