Over Dimensies

Dimensies is een online vrij toegankelijk tijdschrift voor Nederlandstalige artikelen over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken.

Dimensies is peer-reviewed en bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO (secundair onderwijs), vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO (professionele bachelor en educatieve master).

Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM).

De redactie van Dimensies ziet er als volgt uit:

Kernredactie
Tessa de Leur (lerarenopleider geschiedenis, Hogeschool van Amsterdam)
Hanneke Tuithof (lector didactiek van de gammavakken, Fontys Hogeschool)
Hans Wessels (vakdidacticus filosofie, Universiteit Utrecht)

Redactie
Mathijs Boode (vakdidacticus aardrijkskunde, Universiteit van Amsterdam)
Ingrid Faas (lerarenopleider maatschappijleer, Hogeschool van Amsterdam)
Roel Grol (lerarenopleider economie, HAN University of Applied Sciences)
Tim Huijgen (vakdidacticus geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen)
Karel van Nieuwenhuyse (hoofddocent specifieke lerarenopleiding, faculteit letteren, Katholieke Universiteit Leuven)
Karin Peusens (docent maatschappijleer, Pax Christi College in Druten)
Alderik Visser (curriculumontwikkelaar SLO)

Vormgeving: Toewan – grafische communicatie, Amsterdam

Projectleiding: Carla van Boxtel (hoogleraar vakdidactiek, in het bijzonder geschiedenisonderwijs, Universiteit van Amsterdam en coördinerend projectleider Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken)

Contact: redactie@dimensies.nu

Lees verder voor de auteursinstructies