Studenten over vakdidactiek op de lerarenopleiding aardrijkskunde (nr. 2 okt 2020)

“Ik denk dat ik nu meer snap dat ik het echt nodig heb”.

Veel onderzoek naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis is uitgevoerd bij studenten van universitaire lerarenopleidingen. Hbo-bachelor studenten hebben in tegenstelling tot deze groep geen vakinhoudelijke opleiding afgerond. In deze verkennende casestudy is daarom onderzocht hoe hbo-bachelor studenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde van Fontys in Tilburg denken over hun vakdidactische ontwikkeling. In vijf groepsinterviews gaven twaalf studenten blijk van een praktische instelling, waarin ze vooral zeggen te leren van vakdidactische cursussen, het leren op de werkplek en van voorbeelden van lerarenopleiders. Bij het leren op de werkplek lijkt de werkplekbegeleider een sleutelpositie te hebben, maar studenten merken een grote variatie in kwaliteit van werkplekbegeleiding op. Tenslotte is opvallend dat deze hbo-bachelorstudenten pas na twee à drie jaar studie het nut van vakdidactiek inzien en dan behoefte krijgen aan meer verdieping.

Kernwoorden: vakdidactiek, lerarenopleiding aardrijkskunde, PCK-ontwikkeling, hbo-bachelor

Eefje Smit (lerarenopleider aardrijkskunde, Hogeschool Utrecht en voorheen lid kenniskring lectoraat didactiek van de gammavakken, Fontys Hogeschool).
Hanneke Tuithof (vakdidacticus geschiedenis, Universiteit Utrecht en voorheen lector didactiek van de gammavakken Fontys Hogeschool)

Download ‘Studenten over vakdidactiek op de lerarenopleiding aardrijkskunde’ – dimensies nr2 okt 2020 (pdf)