Het nut van opschrijven (nr. 4 feb 2022)

De functie van schrijftaken bij geschiedenis en filosofie nader beschouwd

Bij de vakken geschiedenis en filosofie wordt doorgaans veel geschreven. Werkboeken staan vol met vragen waarop leerlingen hun antwoorden moeten opschrijven. Soms met de hand, soms digitaal. Ook eindexamens vragen behoorlijk wat schrijfwerk. Het is dus van belang dat onze leerlingen hun gedachten goed op papier kunnen zetten. Om te onderzoeken hoe leerlingen dat het beste kunnen doen, keken we naar hoe sterke leerlingen te werk gaan als zij een tekst schrijven voor geschiedenis en filosofie. We beschrijven dit onderzoek hier kort; het uitgebreide onderzoeksverslag is te vinden in Holdinga et al. (2021). Nu zullen we voornamelijk ingaan op de implicaties voor docenten in het voortgezet onderwijs en curriculum- en toetsontwikkelaars. De resultaten roepen namelijk een nieuwe relevante vraag op: wat willen we eigenlijk met schrijftaken in ons onderwijs bereiken, wat is het nut van opschrijven?

Kernwoorden: schrijfvaardigheid, geschiedenis, filosofie

Lieke Holdinga (docent-onderzoeker met een Dudoc-Alfa promotiebeurs, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam / docent Nederlands, Sint-Vituscollege Bussum)
Tanja Janssen (senior onderzoeker, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
Jannet van Drie (universitair hoofddocent, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
Gert Rijlaarsdam (hoogleraar, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)

Het nut van opschrijven – dimensies nr4 feb 2022 (pdf)