Leren schrijven bij geschiedenis (nr. 2 okt 2020)

Een praktijkgericht onderzoek

Leerlingen geschiedenis vinden het vaak lastig om goede teksten te schrijven en ze krijgen daar ook weinig instructie op. In het kader van een professionaliseringstraject, ontwierp een geschiedenisdocent een vakspecifieke schrijfinstructie voor zijn havo-2 klas. Deze instructie was gebaseerd op principes voor effectief schrijfonderwijs. In een quasi-experimentele studie, met voor- en nameting hebben we onderzocht wat de effecten zijn van deze schrijfinstructie, in vergelijking tot de normale lessen van deze docent, zonder schrijfinstructie. Er is daarbij specifiek gekeken naar de kennis over schrijven en de kwaliteit van de geschreven teksten. We vonden positieve effecten van de vakspecifieke schrijfinstructie zowel op kennis over schrijven als op tekstkwaliteit. Ook bleek er samenhang te zijn tussen de hoeveelheid kennis over schrijven die leerlingen hebben en de kwaliteit van de teksten die leerlingen schreven. Ondanks de beperkingen van deze studie, wijzen de uitkomsten er op dat aandacht voor schrijven binnen vakken kan bijdragen aan meer kennis over schrijven en betere teksten.

Kernwoorden: geschiedenis, schrijfvaardigheid, instructie

Jannet van Drie (Universitair hoofddocent, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
Tanja Janssen (Senior onderzoeker, Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)
Arie Westerhout (Docent geschiedenis, Ichthuscollege, Veenendaal)
Talita Groenendijk (postdoc project Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken)

Download ‘Leren schrijven bij geschiedenis: een praktijkgericht onderzoek’ – dimensies nr2 okt 2020 (pdf)