Kritisch denken in de onderbouw (nr. 4 feb 2022)

hoe het vak geschiedenis betekenisvoller wordt voor leerlingen en docenten

Kritisch denken is over het algemeen de belangrijkste drijfveer voor docenten geschiedenis in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar om het écht een plek te geven in het onderwijs is vaak lastig. Er bestaat een spanningsveld tussen dat wat geschiedenisdocenten zeggen te beogen aan de ene kant en de lespraktijk aan de andere kant. Welke hindernissen staan kritisch denken in de weg? Dit artikel betreft ten eerste een korte inleiding over kritisch denken in het algemeen en in het geschiedenisonderwijs in het bijzonder. Daarna wordt de toegepaste methode design thinking beschreven. De resultaten betreffen een beschrijving van inzichten over wat kritisch denken in de weg staat, didactische designprincipes en uitgangspunten voor lesmateriaal gericht op de ontwikkeling van een kritische houding van leerlingen en een eenvoudig model dat inzicht geeft in de randvoorwaarden voor kritisch denken in de klas.

Kernwoorden: Kritisch denken, geschiedenisonderwijs, design thinking, onderbouw, randvoorwaarden kritisch denken

Firien Dubben (zelfstandig concept- en leermiddelenontwikkelaar en uitgever bij Blink)
Catherine Schuurman (zelfstandig onderwijsvernieuwer en hoofdredacteur bij Blink)

Kritisch denken in de onderbouw – dimensies nr4 feb 2022 (pdf)