Krachtige kennis bij mondiale vraagstukken (nr. 4 feb 2022)

curriculumdoelen en schoolboekopdrachten

De mondiale vraagstukken zoals het klimaat- en wereldvoedselvraagstuk in het vwo schoolexamenprogramma voor aardrijkskunde bieden een uitstekende kans om de verwerving van krachtige kennis te stimuleren. Leerlingen leren dan naast concrete en conceptuele kennis, ook reflecteren op de herkomst en betekenis van kennis en verwerven kennis die vereist is om te kunnen deelnemen aan het debat over maatschappelijke vraagstukken. In de curriculumdoelen komen de laatste twee aspecten nadrukkelijk naar voren.
Voor het aanleren van krachtige kennis is het van belang dat leerlingen oefenen met hogere orde denkvaardigheden. Uit een analyse van lesmethoden blijkt dat opdrachten vooral gericht zijn op het aanleren van feitelijke en conceptueel eenvoudige kennis en het ontwikkelen van systematische kennis, maar dat er zeer weinig opdrachten zijn, waarin hogere orde denkvaardigheden worden geoefend. Op basis van de curriculumdoelen zou meer aandacht voor argumentatie en standpuntbepaling verwacht worden, zeker gezien de dominante rol van schoolboeken in het Nederlandse aardrijkskundeonderwijs. 

Kernwoorden: aardrijkskunde, krachtige kennis, hogere denkvaardigheden, argumentatie, standpuntbepaling, opdrachten lesmethoden

Uwe Krause (docent lerarenopleiding aardrijkskunde Fontys Tilburg, nwo-promovendus Utrecht University)
Bob van Berkel (docent St. Bonifatiuscollege Utrecht)
Tine Béneker (hoogleraar Geography & Education, Utrecht University)

Krachtige kennis bij mondiale vraagstukken – dimensies nr4 feb 2022 (pdf)