Uitgelicht – oktober 2020

In de rubriek Uitgelicht verschijnt een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling zeer recente publicaties over vakdidactisch onderzoek door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften. Suggesties voor deze rubriek zijn van harte welkom.

Reviewstudie over financiële geletterdheid bij leerlingen
Amagir, A., Groot, W., van den Brink, H. M., & Wilschut, A. (2020). Financial literacy of high school students in the Netherlands: knowledge, attitudes, self-efficacy, and behavior. International Review of Economics Education. https://doi.org/10.1016/j.iree.2020.100185 .

Opvattingen van leraren en leerlingen over historische empatieBartelds, H., Savenije, G. & van Boxtel, C. (2020). Students’ and teachers’ beliefs about historical empathy in secondary history education. Theory & Research in Social Education. DOI: 10.1080/00933104.2020.1808131

Groepsgesprekken om politieke tolerantie te bevorderen
Maurissen, L., Barber, C., Claes, E. (2020). Classroom discussions and political tolerance towards immigrants: the importance of mutual respect and responsiveness. ACTA POLITICA, 55 (2), 242-266. doi: 10.1057/s41269-018-0114-0

Gevoelige onderwerpen in de populaire cultuur en historisch denken
Grever, M., Van Nieuwenhuyse, K. (2020). Popular uses of violent pasts and historical thinking. Journal for the Study of Education and Development, 1-20. doi: 10.1080/02103702.2020.1772542

Systeemdenken bij aardrijkskunde met behulp van causale modellen
Cox, M., Elen, J., Steegen, A. with Cox, M. (corresp. author) (2019). The use of causal diagrams to foster systems thinking in geography education: Results of an intervention study. Journal of Geography, 1-14. doi: 10.1080/00221341.2019.1608460

Doelen van geschiedenisonderwijs: nationaal en mondiaal
Van Nieuwenhuyse, K., Wilke, M. (2020). History education in Belgium/Flanders since 1945. Between a national and a global scope: Whose past, what for and for whom? Bulletin du CREAS, 7, 65-76.
https://www.usherbrooke.ca/creas/fileadmin/sites/creas/documents/Publications/Bulletin_du_CREAS/7/09-CREAS_Bulletin_7_Van_Nieuwenhuyse-et-Wilke.pdf