Uitgelicht – september 2021

In de rubriek Uitgelicht verschijnt een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling zeer recente publicaties over vakdidactisch onderzoek door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften. Suggesties voor deze rubriek zijn van harte welkom.

Over hoe rollenspel de historische verbeelding van leerlingen kan bevorderen
De Leur, T., Van Boxtel, C. and Huijgen, T. (2021) ‘“No, no, the Cold War was not that dramatic”: A case study on the use of a drama task to promote Dutch secondary school students’ historical imagination’. History Education Research Journal, 18 (1), 28–45. https://doi.org/10.14324/HERJ.18.1.03

Over het beoordelen van de betrouwbaarheid van historische bronnen door leerlingen in CLIL-onderwijs
Sendur, K. A., van Boxtel, C. A. M., & van Drie, J. P. (2021). Undergraduate L2 students’ performance when evaluating historical sources for reliability. English for specific purposes, 61, 17-31. https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.08.004

Over het verband tussen opvattingen van leraren over goed burgerschap en hun onderwijsstijlen:
Sampermans, D., Reichert, F., Claes, E. with Sampermans, D. (corresp. author) (2021). Teachers’ concepts of good citizenship and associations with their teaching styles. Cambridge Journal Of Education. doi: 10.1080/0305764X.2020.1861219

Over de verbanden tussen conceptualisering, opvattingen en instructiepraktijken van leraren/docenten m.b.t. historisch denken:
Wilke, M., & Depaepe, F. (2021). Teachers and historical thinking. An exploration of the relationship between conceptualization, beliefs and instructional practices. International Journal for History and Social Sciences Education, 5, in press.

Over hermeneutisch leren in godsdienstonderwijs
Pollefeyt, D. (2020). Hermeneutical learning in religious education. Journal of Religious Education, 68 (1), 1-11. doi: 10.1007/s40839-020-00090-x Open Access

Over de effecten van een online cursus inzake transformatief leren op de multiculturele gevoeligheid van leraren in opleiding
Ruales, S.T., Van Petegem, W., Tabudlong, J., Agirdag, O. with Ruales, S.T. (corresp. author) (2021). Increasing pre-service teachers’ multicultural sensitivity through online learning. Education and Information Technologies, 26 (1), 165-186. doi: 10.1007/s10639-020-10247-8

Over de moeilijke omgang met terrorisme in de klas
Wansink, B., de Graaf, B., & Berghuis, E. (2021). Teaching under attack: The dilemmas, goals, and practices of upper-elementary school teachers when dealing with terrorism in class. Theory and Research in Social Education, in press. https://doi.org/10.1080/00933104.2021.1920523