Inleiding kritisch denken (nr. 4 feb 2022)

een stand van zaken

Er is weinig discussie over het hoe belangrijk kritisch denken is in de hedendaagse samenleving. In tal van maatschappelijke discussies wordt het belang ervan impliciet of expliciet aan de orde gesteld. Zo wordt sinds de coronapandemie op sociale en andere media volop gediscussieerd over de zin en onzin van vaccinaties. Het is slechts één van de vele voorbeelden van het belang van kritisch denken in de 21e-eeuwse samenleving. Kritisch denken (critical thinking) wordt bijvoorbeeld genoemd als één van de 4 c’s, naast communicatie, creativiteit en samenwerking (collaboration) (Schleicher, 2013). In complexe digitale en globaliserende samenlevingen lijkt kritisch leren denken meer dan ooit een vereiste voor burgerschap (Vincent-Lancrin et al., 2019).

Kernwoorden: kritisch denken

Hans Wessels en Wouter Smets namens redactie en hoofdredactie

Inleiding kritisch denken – dimensies nr4 feb 2022 (pdf)