Blog – Onderwijsverbetering. De noodzaak van vakdidactische kennis – Carla van Boxtel

Carla van Boxtel – 27 januari 2020 Deze maand bespreekt de Tweede Kamer de voorstellen van Curriculum.nu. In het eerste Ronde-tafel debat wezen de critici terecht op het belang van vakspecifieke kennis en vaardigheden en een beredeneerde leerlijn. Helaas werd alleen gesproken over de bêta-vakken en talen, terwijl het  voorstel voor het leergebied Mens en … Read more